MHF České doteky hudby

logo_ceske_dotyky_hudby

Mezinárodní hudební festival České doteky hudby patří v oblasti klasické hudby mezi 7 nejrozsáhlejších festivalů v ČR. Slavnostní zahajovací koncert probíhá vždy na Pražském hradě v den narození Ludviga van Beethovena a závěrečný koncert v Obecním domě na den Tří králů. Čestným prezidentem festivalu je Václav Hudeček, dramaturgem prof. Václav Riedlbauch a ředitelem Miroslav Matějka. Festival každoročně jej navštíví více jak 7 000 návštěvníků.

Pořadatel: České doteky hudby s.r.o.
Spolupořadatelé: ČESKÉ DOTEKY HUDBY EM-ART, o.p.s., Hlavní město Praha, Správa Pražského hradu, Městské části Praha 1 a Praha 2

Festival se koná pod záštitou nejvyšších ústavních činitelů ČR: prezidenta, předsedou obou komor Parlamentu, představitelů hlavního města Prahy, kardinála a primase českého, starostů Městských částí Praha 1 a Praha 2 a velvyslanectví zahraničních zastoupení v ČR.

Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou klasickou hudbu v oblasti žánrů orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. Festival obsahuje žánrové řady: orchestrální hudba, stará hudba, komorní hudba, crossover řada, exklusivní série v rámci cyklu „Hudba Pražského hradu“ a vybrané programové série: Hudební pohádky dětem, Ruské hudební klenoty či víceoborové projekty z oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a architektury.

Velký důraz klade na prezentaci a uvádění mladé generace interpretů, skladatelů do 35 let vedle již renomovaných a proslulých umělců či orchestrů. Akcentuje uvádění hudby 20. století a soudobé hudby v koexistenci s hudbou tradiční. Každoročně uvádí pražské či světové premiéry.

Festivalová událost systematicky propojuje kulturu a cestovní ruch a upozorňuje na výjimečnou historii a architekturu prostor, ve kterých se koná, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury (Pražský hrad, Obecní dům, Rudolfinum, Národní dům na Vinohradech, Kongresové centrum Praha, Lichtenštejnský palác, Klementinum, Klášter sv. Anežky České, Kostel Šimona a Juda, Strahovský klášter, Dům U Kamenného zvonu, Clam-Gallasův Palác, Novoměstská radnice a další). Festival sofistikovaně prezentuje návaznost na koncepci hlavního města Prahy jako dominantní metropole Střední Evropy.

KONTAKT

Pořadatel: České doteky hudby, s.r.o.
adresa: Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 947 131, +420 739 433 171
e-mail: festival@ceskedotekyhudby.cz
web: www.ceskedotekyhudby.cz

Členem Asociace hudebních festivalů ČR od roku 2011.