MHF České doteky hudby

logo_ceske_dotyky_hudby

Mezinárodní hudební Festival České doteky hudby patří mezi 7 nejrozsáhlejších v České republice. Jeho cílem je nabídnout svým návštěvníkům působivé hudební zážitky při poslechu vrcholných repertoárových děl i zajímavých běžně neuváděných titulů. Dramaturgický koncept festivalu tvoří především klasická hudba z oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby i staré hudby. Populární řada je zastoupena koncerty žánru crossover. Festival uvádí pravidelně speciální programové projekty – exklusivní  koncert v rámci cyklu hudba Pražského hradu, Ruské hudební klenoty, Hudba zemí V4, Koncert pro děti a rodiče, či multižánrové projekty s přesahy do oblasti literatury, filmu, výtvarného umění a architektury. Jako jediný český festival má svůj festivalový komorní orchestr stejného jména s uměleckým vedoucím, houslistou Pavlem Fischerem.   Trvalým dramaturgickým záměrem je vyhledávání zajímavých, běžně neuváděných titulů a také zařazování děl českých skladatelů tvořících ve druhé polovině 20. století i tvůrců soudobých, jako pokračovatelů tradice navazující na zakladatelské osobnosti české moderní hudby – Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů.

Festival pravidelně vytváří příležitosti k vystoupení mladé generace interpretů a uvádění děl skladatelů do 35 let vedle již renomovaných a proslulých umělců či orchestrů.

Slavnostní zahajovací koncert se koná na Pražském hradě ve výroční den narození Ludwiga van Beethovena 16. 12. a závěrečný koncert 6. 1. v zásadní den české státnosti, v den podpisu Tříkrálové deklarace v Obecním domě.

Festival každoročně navštíví více jak 12 000 návštěvníků a hl. město Praha jej považuje za jeden z nejvýznamnějších v oblasti klasické hudby pořádaných na jeho území. Festival systematicky propojuje kulturu a cestovní ruch, upozorňuje na historii a architekturu prostor, ve kterých se jednotlivé koncerty konají, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury.

Dlouholetým dramaturgem festivalu byl prof. Václav Riedlbauch, ředitelem je od začátku historie festivalu Miroslav Matějka, osobnosti, které se trvale angažovaly ve prospěch české klasické hudby. 

MHF České doteky hudby je členem Asociace hudebních festivalů ČR a kolektivním členem European Festival Association.

Festival je součástí unikátní festivalové infrastruktury české resp. pražské kultury a české hudební scény.  Svým nadnárodním rozměrem a významem pro český hudební život – jeho pestrost a kvalitu – překonává většinu městských a regionálních hudebních institucí, v mnohém pak i některé státem zřizované instituce národní. V oblasti živého hudebního umění je nositelem neopominutelných hudebních tradic kulturního dědictví, vrcholného autorského a interpretačního umění. Není pochyb, že jde o festival nadregionálního významu a jenž prokazatelně přispívá svými významnými multiplikačními efekty i k rozvoji ekonomiky a zaměstnanosti.

Pravidelným partnerem, podporovatelem a spolupořadatelem je Hlavní město Praha, Správa Pražského hradu, Ministerstvo pro místní rozvoj a Czech Tourism, Ministertsvo kultury, Městská část Praha 1 a Praha 2.

 

KONTAKT

Pořadatel: České doteky hudby, s.r.o.
adresa: Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
tel.: +420 224 947 131, +420 739 433 171
e-mail: festival@ceskedotekyhudby.cz
web: www.ceskedotekyhudby.cz

Členem Asociace hudebních festivalů ČR od roku 2011.