MHF Janáčkovy Hukvaldy

Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

se koná od roku 1994 v rodišti Leoše Janáčka na Hukvaldech, a to jak v amfiteátru obory, tak v prostorách hradu a kostelích sv. Maxmiliána a sv. Mikuláše, ale některé koncerty jsou realizovány rovněž v blízkých městech Příbor či Frýdek Místek.

Festival pravidelně uvádí díla Leoše Janáčka ale ne výhradně. Zaznívají díla širokého programového spektra, v němž velkou roli hrají skladby XX. století, současnosti a autorůlogo_janackovy_hukvaldyspjatých s Janáčkovým krajem. Totéž platí i o interpretech, mezi nimiž nikdy nechybí osobnosti, které se v regionu narodily a svůj mimořádný talent mnohokrát prokázaly jak doma tak v zahraničí.

K výrazným momentům festivalové historie patří uvádění komorních oper českých autorů XX. století či mezinárodní projekty. Např. česko-anglická kooprodukce při nastudování opery Archa Noemova B. Brittena.

Pravidelné místo na festivalu mají samozřejmě opery Janáčkovy – především Její pastorkyňa a Příhody lišky Bystroušky.

KONTAKT

Pořadatel: Janáčkovy Hukvaldy z.s.
Adresa: Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
Tel.: +420 558 431 524
E-mail: info@janackovyhukvaldy.cz
Web: http://www.janackovyhukvaldy.cz

Členem Asociace hudebních festivalů ČR od roku 2000.