List of events

25.6.2023 15.00
Litomyšl - Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
viz detail
MHF Smetanova Litomyšl
25.6.2023 11:00
Litomyšl - Zámecká jízdárna
Karel Košárek – klavír
MHF Smetanova Litomyšl
24.6.2023 21:00
Litomyšl - Festivalová hala
Národní divadlo Brno
MHF Smetanova Litomyšl
24.6.2023 15:00
Litomyšl - Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Český filharmonický sbor Brno, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín
MHF Smetanova Litomyšl
23.6.2023 20:00
Litomyšl - Festivalová hala
Martina Bačová - housle, Filharmonie Hradec Králové
MHF Smetanova Litomyšl
23.6.2023 17:00
Litomyšl - Smetanův dům
Jan Martiník – bas
MHF Smetanova Litomyšl
22.6.2023 20:00
Litomyšl - Festivalová hala
Adam Plachetka – baryton, Melody Makers
MHF Smetanova Litomyšl
21.6.2023 20:00
Litomyšl - Festivalová hala
Adam Plachetka – baryton, Melody Makers
MHF Smetanova Litomyšl
20.6.2023 19:30
Litomyšl - Festivalová hala
Národní divadlo Praha
MHF Smetanova Litomyšl
20.6.2023 10:30
Litomyšl - Smetanův dům
Opera Studio Praha
MHF Smetanova Litomyšl