A. Vivaldi – Farnace

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Musica Florea
Farnace – Zoltán Megyesi
Tamiri – Jana Horáková Levicová
Berenice – Michaela Šrůmová
Selinda – Sylva Čmugrová
Gilade – Zuzana Kopřivová
Pompeo – Kamila Mazalová
Aquilio – Martin Javorský
taneční role: Romana Konrádová, Lenka Breeding, Klára Suldovská, syn Farnace a Tamiri – Matouš Horák

 

V roce 2022 uplyne 295 od premiéry opery Farnace, kterou významný hudební skladatel, houslový virtuóz a italský kněz Antonio Vivaldi zkomponoval na libreto Antonia Maria Lucchiniho a poprvé ji uvedl v benátském divadle Teatro Sant´ Angelo. Nyní zazní pod vedením Marka Štryncla v nastudování souboru Musica Florea, který příští rok oslaví 30 let od svého založení. I proto má toto operní představení o třech dějstvích své místo v dramaturgii 31. ročníku festivalu. Návštěvníci si z opery plné pompézních kostýmů zasazené do obdivuhodného interiéru jednoho z nejstarších dochovaných zámeckých barokních divadel na světě odnesou opravdu autentický a netradiční zážitek.

 

Synopse opery
Farnace, který nastoupil na trůn po svém otci Mithridatovi jako král Pontu, byl poražen římskou armádou vedenou Pompeiem. Přesvědčen o tom, že jeho porážka je nevratná, nařídí Farnace manželce Tamiri obětovat jejich syna a poté spáchat sebevraždu, a tím se vyhnout ponižujícímu zajetí. Tamirina matka, Berenice, královna Kapadocie, v sobě skrývá nesmiřitelnou nenávist k Farnacemu a spojuje své síly s Pompeem, aby dokončil jeho porážku.
Selinda, sestra krále Farnace, stále doufá, že její bratr znovu usedne na trůn. Svým půvabem okouzluje římského prefekta Aquilia a kapitána Giladeho, jenž je ve službách Berenice, v naději, že soupeření obou mužů o přízeň pomůže prosadit její záměr. Farnaceho manželka Tamiri se rozhodne uposlechnout rozkazu svého chotě a zemřít, ale pokusí se uchránit život jejich syna a ukryje ho v mauzoleu s hrobkami králů Pontu. Chystá se probodnout dýkou, kterou dostala od Farnaceho, když v tom přichází Berenice a zabrání ji v sebevraždě. Po prudké hádce mezi matkou a dcerou nechává Berenice Tamiri uvěznit pod dohledem Pompea. Tamiri odvážně svěřuje Pompeovi, že dítě žije a Řím se ho může jako následníka trůnu obávat.
Gilade a Aquilio horlivě usilují o Selindu, ale zdá se, že je stále odmítá. Její strategie však začíná přinášet ovoce, protože Gilade se poprvé postaví proti Berenici, která se snaží pomstít na Tamiri a dopadnout Farnaceho a jeho syna. Farnace se ke svému údivu potkává s Tamiri a vyčítá ji neuposlechnutí jeho příkazu zabít sebe i syna. Ta však lže Farnacemu, že alespoň jejich syna už zabila. V tomto okamžiku dává Farnace průchod své úzkosti.
Přichází Berenice. Farnace se skrývá a slyší ji vydávat rozkazy ke zničení mauzolea. Poté je ohromen, když Tamiri vyjme dítě z hrobky a prosí svou matku o slitování. Berenice odmítá její prosby a zapudí svou dceru i vnuka. Na scéně se objeví Farnace a obviňuje manželku ze zrady, že nechala syna žít, který je tak vydaný v nemilost nepříteli. Poté ji také odmítá jako svou ženu.

ČÁST DRUHÁ
Selinda stále neúnavně pokračuje ve svých machinacích. Poté, co prosila Giladeho o pomoc ve věci jejího synovce, navrhne Farnacemu, aby přijal pomoc jejích dvou nápadníků, ale on pyšně odmítá její nabídku. Gilade a Aquilio však pokračují ve snaze zalíbit se Selindě a prosí Berenici, ať ušetří dítě. Pompeo nechává malého chlapce pod ochranou Aquilia, než Senát rozhodne o jeho osudu. Berenice neústupně žádá smrt dítěte. Selinda slibuje Aquiliovi svou lásku, pokud pro ni podnikne nebezpečnou akci.
Bereničiny jednotky a římské legie se shromažďují na pláni Heraclea. Berenice vyzývá Pompea, ať zabije alespoň Farnaceho syna. Farnace se opět obrací s výčitkami ke své manželce, ale dojatý její něhou a důstojností se nechá přesvědčit, že se jeho osud brzy obrátí. Mezitím Selinda přesvědčí Giladeho, aby zabil Berenici, a také získává slib od Aquilia, že usmrtí Pompea.
Přichází Farnace maskovaný jako jeden z Bereni
iných vojáků, přistoupí spolu s Aquiliem k Pompeovi s úmyslem ho zabít. Jejich záměr selže. Objevuje se Berenice, rozpozná maskovaného vojáka jako svého zetě a chce jeho smrt. Pompeo ho nechává spoutat. Gilade a Selinda tam však vtrhnou s ozbrojenými muži a osvobozují Farnaceho. Chystají se zabít Berenici a Pompea. Farnace žádá slitování s Pompeiem, ale přeje si smrt Berenice. Tamiri a Pompeo zasáhnou a zachrání ji.
Pompeo žádá mír mezi všemi. Farnace přenechává meč Berenici a dává ji možnost ho zabít. Avšak Berenice obměkčuje své srdce a souhlasí s uzavřením míru se svým zetěm. Král Pontu k všeobecné radosti znovu získává svůj trůn.

 

 

Musica Florea
Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award). Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených skladeb i skladeb již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační původnosti. Musica Florea je též iniciátorem novodobých nastudování oper a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách. Musica Florea se v posledních letech systematicky věnuje rovněž symfoniím Antonína Dvořáka.  www.youtube.com/user/musicaflorea/

 

Marek Štryncl – dirigent
Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl (1974, Jablonec n. N.) zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007) nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello na Janáčkově akademii v Brně. Jako umělecký ředitel působí téměř 10 let v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. Okouzlení „transcendentními“ principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního divadla Florea-Theatrum.

 

Představení se koná v rámci 31. ročníku MHF Český Krumlov.