Antonín Dvořák – Rusalka

Print Friendly, PDF & Email

Operní představení pěveckého oddělení Konzervatoře Pardubice
Symfonický orchestr Konzervatoře Pardubice
Žáci tanečního oboru ZUŠ Havlíčkova Pardubice pod vedením Evy Rákosové
Hudební nastudování: Petr Hostinský
Dirigent: Tomáš Židek
Režie: Jana Uherová

Kompozice opery Rusalka spadá do skladatelova závěrečného životního období, ve kterém se Dvořák zaměřil na pohádkové a mýtické náměty. Dvořákova nejhranější opera přináší zcela novou zvukomalebnost, předjímá hudební impresionismus a zároveň užívá příznačné motivy, jako je tomu u Wagnera. Kontrast pohádkového a lidského světa, jejich neslučitelnost i tragika lásky, jsou motivy přejaté z Malé mořské víly Hanse Christiana Andersena.

 

Operní představení se koná v rámci 43. ročníku MHF Pardubické hudební jaro.