“… co chvíla” / komponované matiné Konzervatoř Plzeň

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Věra Müllerová – klavírní doprovod
Blanka Hejtmánková – četba textů 
Lenka Bočanová – průvodní slovo
vybraní studenti Konzervatoře Plzeň – zpěv

 

program: 

Život a tvorbu Leoše Janáčka v jeho autentických úvahách a dopisech zprostředkují profesorky a studenti plzeňské konzervatoře. Skladatelova snaha zachytit sílu živoucího okamžiku se v programu objeví nejen ve skladbách pro klavír a písních, ale i v podobě nápěvků mluvy.

program: 
Leoš Janáček pro zpěv a klavír

 

Akce se koná v rámci 38. ročníku HF Smetanovské dny.