FOK & Tomáš Brauner živě z Obecního domu – Pražské jaro – koncerty on-line

Print Friendly, PDF & Email

KONCERT ZDARMA NA festival.cz

 

účinkují: 

Symfonický orchestr hl.m. Prahy FOK
Tomáš Brauner – dirigent
Ondřej Havelka – moderátor

 

program: 

Josef Suk: Meditace na staročeský chorál „Svatý Václave“ op. 35a
Josef Suk: Serenáda Es dur op. 6
Arnold Schönberg: Smyčcový sextet „Zjasněná noc“ op. 4

 

Koncert streamovaný z domovského podia Pražských symfoniků FOK, Smetanovy síně Obecního domu, povede designovaný šéfdirigent orchestru, jeden z nejvyhledávanějších českých hudebníků své generace, Tomáš Brauner.

Zahájí jej Meditace Josefa Suka, jejíž vznik je úzce spjat s vypuknutím první světové války. České kvarteto, jehož byl Suk sekundistou, muselo tehdy koncerty zahajovat rakouskou hymnou. Skladatel pocítil nutnost na programy zařadit, jako protiváhu, krátkou skladbu založenou na staročeské duchovní písni Svatý Václave, jejíž text se obrací k patronu českých zemí s prosbou o pomoc. Meditace přečkala dobový kontext a dodnes bývá uváděna při mimořádných příležitostech. O poznání bezstarostněji působí Serenáda Es dur, kterou Josef Suk napsal v pouhých osmnácti letech. Mimořádně vyzrálé dílo zaujalo Johannese Brahmse natolik, že jej doporučil k vydání svému nakladateli Simrockovi. Večer vyvrcholí Zjasněnou nocí, jedním z nejlepších děl raného období Arnolda Schönberga. Rakouský skladatel jej napsal inspirován básní Dva lidé Richarda Dehmela, když poznal svou budoucí manželku Mathilde, sestru svého učitele, Alexandra Zemlinského. Dílo začínající potemnělou barvou hlubokých smyčcových nástrojů směřuje k „zjasněnému“ konci a slibuje působivý závěr mimořádného večera.

 

Koncert se koná v rámci 75. ročníku MHF Pražské jaro, programu ovlivněného pandemií COVID-19.