Il Boemo & Wranitzky

Print Friendly, PDF & Email

Čeští mistři 18. století, hudba a balet světového formátu

 
účinkují: 

Simona Šaturová – soprán
Wranitzky Kapelle
Marek Štilec – dirigent
Baletní soubor

 

program: 

J. Mysliveček – výběr z oper
přestávka
P. Vranický – výběr z baletů

 

Spojení operního a baletního díla přiblíží dva české skladatele, kteří se proslavili v Evropě v 18. století. Ačkoli dnes už nejsou jejich jména širší veřejnosti tolik známá, nepochybně patří mezi významné české mistry a tento koncert bude toho důkazem. Historicky poučenou interpretaci jejich díla zaručí Wranitzky Kapelle dirigenta Marka Štilce a hlas Myslivečkovým áriím propůjčí Simona Šaturová.

 

Wranitzky Kapelle
Unikátní komorní orchestr Wranitzky Kapelle zahájil svojí činnost koncertem ve vídeňském Karlskirche v dubnu 2019. Je tvořen špičkovými hudebníky se zájmem o dobově poučenou interpretaci a věnuje se především tvorbě vídeňského klasicismu. Zakládajícími členy jsou dirigent Marek Štilec, koncertní mistr Jiří Sycha a cembalista Filip Dvořák. Zvláště se potom věnuje českým autorům, kteří ve Vídni v 2.pol. 18. stol. působili. Sídlem orchestru je Nová Říše na Vysočině, místo, kde se narodili bratři Vraničtí, po kterých nese orchestr název. Cílem orchestru je rovněž upevňovat česko-rakouské kulturní vazby. Spolupracuje s Českým chlapeckým sborem Boni Pueri. Pravidelně pořádá abonentní řadu v klášteře v Nové Říši Canonia Neorisensis. Orchestr vystupuje s předními sólisty a sólistkami z Vídně – Simona Eisinger, Alexandra Kahrer a další. Pro label ArcoDiva natočil kompaktní disk s tvorbou Pavla Vranického společně s hobojistou Vilémem Veverkou.

 

Koncert se koná v rámci 32. ročníku MHF Český Krumlov.