Lukáš Sommer: Časoplet

Print Friendly, PDF & Email

Operní komiks z historie národa. Od bájí a pověstí ke Karlu IV., Mistru Janu Husovi, císaři Rudolfovi II. a prezidentovi T. G. Masarykovi. Přijďte se zaposlouchat do příběhů naší vlasti.

 

účinkují: 

Opera Studio Praha:
Sólistky
Eva Esterková
Anita Jirovská
Lucie Svačinková Tereza Papoušková
Alžběta Symerská
Komorní orchestr
Scéna & kostýmy Zita Miklošová
Odborný konzultant Helena Chalupová
Režie Vojtěch Svoboda
Dirigent Sébastien Bagnoud

 

program: 

Prolog, Hlaholice – původ jazyka
Legenda o Bruncvíkovi
Libušino Proroctví o založení Prahy
Sv. Václav
Sonáta o Karlu IV.
Mistr Jan, tak řečený Hus
Rudolf a Alchymisté
Třicetiletá válka
Rozprava o jazyku českém
12. srpen 1881
Světová válka
TGM
Libušino proroctví II, Epilog

 

Akce se koná v rámci 65. ročníku MHF Smetanova Litomyšl.