Michael Haydn: Mše k poctě sv. Cyrila a Metoděje

Print Friendly, PDF & Email

Provedení Cyrilometodějské mše při příležitosti 1160. výročí příchodu slovanských věrozvěstů, sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, na Velkou Moravu. Tradiční děkovnou bohoslužbu celebruje Mons. Tomáš Halík. 

 

účinkují: 

Lucie Kaňková – soprán
Michaela Zajmi – mezzosoprán
Tomáš Kořínek – tenor
Ivo Hrachovec – bas
Martin Jakubíček – varhany
Český akademický sbor Brno
Czech virtuosi
Dirigent Michal Vajda

 

Koncert se koná v rámci 65. ročníku MHF Smetanova Litomyšl.