O původu Jaroměřic

Print Friendly, PDF & Email

František Antonín Míča: “O původu Jaroměřic na Moravě”

 

účinkují: 

Gualtero – tenor – Ondřej Benek
Eduige – soprán – Doubravka Součková
Genovilde – alt – Kristina Kubová
Fridegildo – tenor – Vincenc Ignác Novotný
Draomira – soprán – Lucie Kaňková
Ottocaro – bas – Michal Marhold
Hajdalák (sbor, mašinista) – bas – Jiří Poláček
Bumbálka (sbor, mašinista) – soprán – Juliana Synková
Sbor/balet /mašinisti
Ensemble Damian
koncertní mistr Jiří Sycha
kostýmy Vendula Johnová
hudební nastudování Jiřina Dvořáková
režie Marek Řihák
umělecké vedení, kritická edice, rekonstrukce a scéna Tomáš Hanzlík

 

Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se Ensemble Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. V první oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé spolupracuje převážně se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.

Ensemble Damian má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. Soubor se rovněž snaží opouštět schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své programy do tematicky propojených ploch. Věnuje se převážně scénickému provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků. V řadě projektů soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. Soubor působí při Katedře hudební výchovy UP Olomouc.

 

Koncert se koná v rámci 25. ročníku MHF Petra Dvorského.