Přehlídkový koncert ZUŠ Bedřicha Smetany

Print Friendly, PDF & Email

 

Základní umělecká škola Bedřicha Smetany patří v České republice mezi nejstarší školy tohoto typu. Byla založena v roce 1920 jako Městská hudební škola a od roku 1950 se věnovala i výchově profesionálních hudebníků. Škola sídlila v budově v Kop. sadech, o niž se od roku 1961 dělila s nově založenou konzervatoří. V roce 1978 byla ZUŠ přemístěna do samostatné budovy v Revoluční ulici, kde se vyučuje dosud (výuka probíhá ještě na dvou odloučených pracovištích: v Doubravce a na Vinicích). Jméno Bedřicha Smetany škola nese už od roku 1924. V současnosti v ní studuje studuje téměř 1000 žáků ve třech oborech: hudebním, tanečním a výtvarném. Škola spolupracuje s různými institucemi, např. s Krajským úřadem Plzeňského kraje, Magistrátem města Plzně, ÚMO Plzeň 4, Plzeňskou filharmonií, Divadlem J. K. Tyla, Konzervatoří v Plzni, ostatními ZUŠ v regionu, Českým rozhlasem v Plzni, Fakultní nemocnicí v Plzni. Žáci školy se veřejně prezentují na koncertech, festivalech, soutěžích, výstavách a dalších vystoupeních v rámci města, Plzeňského kraje, České republiky i zahraničí. Na škole působí tři pěvecké sbory, řada různých hudebních souborů a dechový orchestr. Právě tato větší hudební tělesa účinkují na zmíněném přehlídkovém koncertu. ZUŠ Bedřicha Smetany spolupracuje s Plzeňskou filharmonií dlouhodobě a díky ní mají žáci školy od roku 2013 možnost v rámci Smetanovských dnů pravidelně vystupovat. Každoroční festivalový koncert, tento mimořádný zážitek pro účinkující i posluchače, má pro žáky i pedagogy velký význam, neboť právě jejich živá hudba je tou ryzí poctou Bedřichu Smetanovi.

 

Koncert se koná v rámci 42. ročníku HF Smetanovské dny.