Showcase 2022

Print Friendly, PDF & Email

Tvůrčí dílna mladých českých autorů a interpretů.

 

účinkují: 

Česká sinfonietta
Radek Baborák – dirigent

 

program: 

 

Projekt vznikl z iniciativy Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) za podpory Ministerstva kultury ČR. Současný patron a manažer Showcase Radek Baborák (hornista, dirigent) přizval do projektu pořadatele mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha Akademii klasické hudby a Hudební a taneční fakultu AMU v Praze.

Cílem Showcase je prezentace mladých českých umělců, souborů a skladatelů nejen hudební veřejnosti z řad návštěvníků koncertů, ale také vybraným expertům, kteří ovlivňují dění na hudebních scénách v České republice i v zahraničí. Proto budou na jednotlivé koncerty a tvůrčí dílny pozváni zástupci hudebních festivalů, orchestrálních těles, agentur a médií tuzemského i mezinárodního rozměru. Smyslem akce, která bude probíhat ve dnech 22.–24. září 2022, je zviditelnění špičkových umělců mladé generace, kteří mohou prostřednictvím veřejných prezentací upozornit na své výjimečné nadání, navázat nové kontakty a spolupráci. Showcase by se tak mohl stát jedním z dalších významných milníků na jejich profesní dráze, který ovlivní další směřování talentů jak na lokální, tak zahraniční hudební scéně, což je jedním z úkolů organizátora projektu proexportní kanceláře SoundCzech (IDU).

Koncert ve Dvořákově síni dne 22. 9. 2022 představí ten nejužší výběr perspektivních umělců, jejichž ambice sahají do nejvyšších pater interpretačního umění. Stane se tak za spolupráce hráčů České sinfonietty pod vedením jejího duchovního otce, dirigenta Radka Baboráka, patrona celého projektu

 

interpreti: 

Česká sinfonietta je symfonický orchestr, který vznikl na základech souboru Baborák Ensemble a debutoval na Mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro v roce 2011. Nadšené přijetí i skvělá atmosféra, která se vytvořila v samotném orchestru, vedla Radka Baboráka a jeho kolegy, spolužáky, přátele a spoluhráče z mnoha českých komorních souborů a orchestrů k myšlence založení festivalového orchestru, který se setká a vystoupí několikrát do roka, a nabídne tak alternativu, jež na české hudební scéně chybí.

Hlavní devízou při uskutečňování tohoto záměru je lidská i profesní provázanost mezi členy České sinfonietty, vzájemný respekt a jasný cíl – nechat zaznít skladbám mistrů čtyř staletí v často nečekané intenzitě a dynamice, nekompromisním, energickém nasazení, které vychází přímo ze zápisu partitur, precizním frázování a intonací, volbou temp odpovídající struktuře prováděných děl a akustice sálu, zpěvností zvuku a procítěností výrazu. Tyto základní stavební kameny vracejí vážnou hudbu na její zasloužené místo a posluchačům tím otevírají zcela netušené obzory fantazie. Při koncertech vstupují na jednu loď s hudebníky a společně s nimi prožívají čas a prostor ve zcela jiné dimenzi vnímání.

Česká sinfonietta se představila publiku na koncertech ve Španělském sále, Rudolfinu, Obecním domě, vystoupila na festivalech Lípa Musica nebo Svatováclavský hudební festival. Zcela jedinečná je spolupráce s Národním festivalem Smetanova Litomyšl, na němž patří těleso ke stálicím programu. V roce 2017 se Česká sinfonietta představila i na MHF Dvořákova Praha ve složení posíleném o sólové hráče na dechové nástroje z předních světových orchestrů (Berlínská filharmonie, Vídeňská filharmonie, orchestr amsterdamského Concertgebouw nebo Rozhlasového symfonického orchestru Berlín), dále o profesory německých vysokých škol (z Berlína, Hannoveru nebo Stuttgartu) a v neposlední řadě také o renomované sólisty. Vystoupení na tomto festivalu se uskutečnila v rámci kurátorství komorní řady festivalu Radkem Baborákem.

Koncerty České sinfonietty jsou pravidelně přenášeny Českou televizí a Českým rozhlasem. Pro japonskou nahrávací společnost Exton realizovalo těleso dvě CD se skladbami W. A. Mozarta a J. Haydna.

Nedílnou součástí koncertů České sinfonietty je role doprovázejícího tělesa. Pravidelnou spoluprací se špičkovými sólisty dochází k neocenitelné symbióze mezi partem sólovým a orchestrálním. Zvláštní důraz je kladem především na zvukový balanc a respektování osobnosti sólistů. Kromě koncertních mistrů, houslistů Dalibora Karvaye a Martiny Bačové a dirigenta a hornisty Radka Baboráka vystupují s Českou sinfoniettou například klavíristé Yefim Bronfmann, Saleem Aboud Ashkar, violoncellista Julian Steckel, flétnisté Walter Auer, Pirmin Grehl, hobojistka Clara Dent, fagotisté Benze Boganyi nebo Sophie Dartigalongue, hornista Andrej Žust, trumpetista Gábor Tarkövi. V orchestru působí i několik českých hráčů, kteří se uplatnili ve světových tělesech, jako například Milan Šetena (Vídeňská filharmonie), Štěpán Kratochvíl (Mnichovská filharmonie) nebo Vilém Kjonka (orchestr Concertgebouw) a další.

Česká sinfonietta vystupuje ve dvou základních obsazeních, které čerpá z tradičního počtu hráčů tak, jak jej formuloval legendární dirigent Václav Talich, a hlásí se tak k jeho odkazu. Menší obsazení je složeno ze 33 smyčcových nástrojů (10, 8, 6, 6, 3) a dechové harmonie s tympány, což je vhodné pro skladby mistrů baroka a klasicismu. Ve větším obsazení orchestr angažuje minimálně 44 smyčců (12, 10, 8, 8, 6), 12 dřevěných a 11 žesťových nástrojů, 4 hráče na bicí nástroje a dvě harfy, což odpovídá potřebám skladeb období romantického a dvacátého století.

 

Hornista a dirigent Radek Baborák patří mezi nejvýraznější hudební osobnosti mezinárodní klasické hudební scény. Od svého sólového debutu v roce 1989 spolupracuje s mnoha světovými orchestry a špičkovými dirigenty. Po mnohaletém působení na postu sólohornisty (Berlínská filharmonie) a obohacen řadou zkušeností na poli komorní hudby i uměleckým vedením souborů (Baborak Ensemble, Horn Chorus, Afflatus Quintet) se od roku 2008 začal paralelně věnovat kariéře dirigenta. Tím navazuje na tradici dirigujících instrumentalistů, kteří se rozhodli realizovat své umělecké představy a sny ve vlastním dirigentském nastudování. Baborákovým mentorem a vzorem je v tomto především maestro Daniel Barenboim, jemuž asistoval při West-Eastern Divan Orchestra, sólově vystupuje pod jeho vedením, participuje na komorních projektech Boulez Ensemble a působí jako profesor na Barenboim-Said Academy v Berlíně.

Iniciačním impulzem při vykročení k dirigentskému pultu bylo vyzvání hudebníků Mito Chamber Orchestra, aby zastoupil jejich indisponovaného šéfdirigenta maestra Seiji Ozawu na evropském turné orchestru v roce 2008. Baborák se stal Ozawovým žákem a jejich spolupráce vyvrcholila při jubilejním stém koncertu MCO, při kterém zazněla Beethovenova Devátá symfonie ‒ první dvě věty dirigoval Radek Baborák a třetí a finální Seiji Ozawa.

V roce 2011 iniciuje Baborák založení festivalového orchestru Česká sinfonietta, jehož je šéfdirigent, a od roku 2013 přebírá umělecké vedení Pražských komorních sólistů. Od sezóny 2017 byl jmenován hlavním hostujícím dirigentem Yamagata Symphony Orchestra a od sezóny 2021 je šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně.

Radek Baborák spolupracuje s orchestry Duisburger Philharmoniker, Das Symphonie Orchester Berlin, Thüringer Philharmonie, Rheinisches Philharmonie, Malaysian Philharmonic orchestra, Istanbul State Orchestra, Mozarteum Orchester Salzburg, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, PKF ‒ Prague Philharmonia a dalšími.

Zcela mimořádná je jeho popularita v Japonsku, kde řídil řadu orchestrů, jako např. New Japan Philharmonic, Mito Chamber Orchestra, Tokyo Philharmonic, Nagoya Philharmonic, Kioi Sinfonietta.

Jako dirigent/sólista vystoupil na renomovaných festivalech jako Maggio musicale Fiorentino, Mozartwoche Salzurg, Pacific Music Festival, Marta Argerich Festival Beppu, Pražské jaro, Dvořákova Praha, Smetanova Litomyšl. Doprovázel renomované sólisty: Yefim Bronfmann, Guy Braunstein, Julian Steckel, Saleem Aboud Ashkar, Marie-Piere Langlamet, Jana Boušková, Clara Dent, Janne Saksala, Dalibor Karvay, Jan Mráček, Ricardo Galliano.

 

Koncert se koná v rámci 22. ročníku MHF Dvořákova Praha.