Slavnostní mše

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Salvátor Chrudim, VUS Pardubice a sólisté
Tomáš Židek – dirigent

 

Mši celebruje Jaroslav Maxmilián Kašparů

Zazní duchovní díla A. Dvořáka, Z. Fibicha a A. Hniličky

 

Mše se koná v rámci 42. ročníku MHF Pardubické hudební jaro.