Těšíme se na vánoce – koncert pro děti a rodiče

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

DISMANŮV ROZHLASOVÝ DĚTSKÝ SOUBOR
JANA FRANKOVÁ DOLEŽALOVÁ – sbormistryně, scénář a režie
SIMONA POSTLEROVÁ – recitace
JAKUB SEJKORA – hudba

 

program:

Maloval motýlími křídly: literálně-hudební pásmo
Jan Skácel: Kam odešly laně
František Hrubín: Modré nebe
Josef Čapek: O sobě

 

Koncert pro děti a rodiče je tradičním formátem ČDH, který publikum v loňských letech ve vánoční atmosféře vřele přivítalo. V letošním roce se uskuteční na Novoměstské radnici 17. 12. 2017 pod názvem „Těšíme se na Vánoce“. Nádherná poezie Jana Skácela a Františka Hrubína z úst přední české herečky Simony Postlerové a Dismanův rozhlasový dětský soubor pod vedením Jany Frankové Doležalové, která je rovněž autorkou scénáře i režisérkou večera, bude v adventní době určitě nevšedním zážitkem.

 

Koncert se uskuteční v rámci 19. ročníku MHF České doteky hudby.