Vánoční orchestrální koncert a klarinetové soirée

Print Friendly, PDF & Email

Koncert k nadcházejícímu 100. výročí narození Otmara Máchy.

Pod záštitou Jeho exelence Velvyslance Švýcarské konfederace Dominika Furlglera.

 

účinkují: 

Wenzel Grund – klarinet (CH)
Claude Villaret – dirigent (CH)
Filharmonie Hradec Králové

 

program: 

Ludwig van Beethoven (1770-1827): Coriolan, předehra op. 62 (1807)
Jan Václav Stamic (1717-1757): Koncert B dur pro klarinet a symčce
Allegro
Adagio
Poco presto

—–přestávka——
Otmar Mácha (1922-2006): Rapsodie pro klarinet a orchestr
W.A.Mozart (1756-1791): Symfonie č.33 B dur, K.319 Allegro assai
Andante moderato
Menuetto
Allegro asai

 

Koncertní klarinetová literatura, kterou i mnozí hudebně vzdělaní lidé vyme­zují jmény Stamic -Kramář -Mozart, čítá v období předklasickém a klasic­kém, zhruba v době 1730-1830 podle dosavadních zjištění přes 200 skladeb, z nichž téměř polovina připadá skladatelům prokazatelně českého původu. Zvláštní obliba klarinetu v této době přinesla expanzi jeho orchestrálního i sólového využití. Skvosty jeho a jeho altové odrůdy, basetového rohu, v českých zemích je dále doložena velkým množstvím komorních děl s klarinety, zachovaných v čes­kých archivech.Dílo Otmara Máchy představuje jedno z jeho pozdních vrcholných děl klarinetové literatury.

 

Koncert se koná v rámci MHF České doteky hudby.