Večer na zámku v Nových Hradech – Třikrát Ariadna

Print Friendly, PDF & Email

Tradiční festivalová stagiona v kouzelném prostředí rokokového zámečku Nové Hrady. Dobová zábava, hudba, tance a premiéra autorského projektu Magdaleny Švecové zahrnující fragment Nářek Ariadny Claudia Monteverdiho, melodram Jiřího Antonína Bendy Ariadna na Naxu a jednoaktovou operu Bohuslava Martinů Ariadna.

 

Provedení v češtině (Monteverdi, Benda)
      české titulky (Martinů)

 

účinkují:

      Claudio Monteverdi: Nářek Ariadny / Lamento d’Arianna
fragment z opery Ariadna na text Ottavia Rinucciniho
Ariadna: Markéta Böhmová / Kateřina Kněžíková
Theorba: Jan Čižmář

 

Jiří Antonín Benda: Ariadna na Naxu / Ariadne auf Naxos
melodram na text Johanna Christiana Brandese v českém překladu Václava Renče
Ariadna: Marie Jansová
Théseus: Justin Svoboda
Oreáda: Eliška Mervartová

 

Bohuslav Martinů: Ariadna
jednoaktová opera H. 370 na skladatelovo libreto podle divadelní hry Georgesa Neveuxe Návrat Théseův
Ariadna: Kateřina Kněžíková / Markéta Böhmová
Théseus: Roman Hoza
Burún / Strážce: Vincenc Ignác Novotný
Mínótauros / Stařec: Miloš Horák
Sbor jinochů z Athén: Vít Nosek, Michael Robotka, Martin Kotulan, Kornel Mikecz
Taneční role: Lenka Bartůňková, Valeria Daňhová, Michaela Hradecká, Michael Bartizal, Viktor Artner
Komorní orchestr Czech Virtuosi
Dirigent: Robert Kružík
Dramaturgická koncepce a režie: Magdalena Švecová
Výprava – scéna, kostýmy: Ha Thanh Špetlíková
Pohybová spolupráce: Anton Eliaš
Light design: Michal Hōr Horáček
Líčení, vlásenky: Monika Šonková
Produkce: Veronika Staňková

 

 

Při nepřízni počasí…
V případě deště přesouváme pořad do zámecké sýpky. Ta je od amfiteátru vzdálená necelých 100 metrů.

ZTP a ZTP/P
Slevy pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P bohužel nelze uplatnit. Během večera v Nových Hradech se návštěvník pohybuje v budově zámku po schodištích a v zámecké zahradě po trávě a nezpevněných pěšinkách. Z tohoto důvodu nemůžeme u pořadu nabídnout bezbariérová místa. Při přesunu pořadu do zámecké sýpky je třeba vystoupat po relativně příkrých historických schodech do čtvrtého podlaží.

Jak probíhá večer?
V určité nadsázce bychom mohli říci, že manželé Kučerovi, majitelé zámku, vás zvou k sobě domů na barokní večírek. Ten po osobním přivítání zahrnuje domácí hostinu od paní Kučerové (nejen z daňků pana Kučery), prohlídku zámecké domácnosti i volné toulání po zámeckém areálu, kde jsou na různých místech připraveny krátké performance. Operní představení je pak vyvrcholením celého zážitkového večera.

Doprava do Nových Hradů
V případě dopravy vlastním automobilem mají návštěvníci možnost parkovat na parkovišti přímo před zámkem. Zvolíte-li dopravu festivalovým autobusem, vyzvedne vás u pomníku Bedřicha Smetany na litomyšlském Smetanově náměstí v 19 hodin. Při nástupu je třeba prokázat se vstupenkou na pořad. (Stejný autobus vás po skončení pořadu odveze zpět do Litomyšle.)

 

Akce se koná v rámci 63. ročníku MHF Smetanova Litomyšl.