Vivat musica

Print Friendly, PDF & Email

Koncert se koná pod záštitou Ing. Bc. Vladimíra Šebka, starosty města Lázně Bohdaneč.

 

účinkují: 

PAVEL HERZOG – trubka
PETR HOSTINSKÝ – varhany

 

program: 

M. A. Charpentier – Te Deum
J. N. Lemmens – Fanfare in D Major
P. Baldassare – Sonata in F (1. Allegro, 2. Grave, 3. Presto)
J. S. Bach – Concerto in G (1. Allegro, 2. Grave, 3. Presto)
A. Dvořák – Largo z Novosvětské symfonie (úryvek)
C. Sain Saens – Karneval zvířat (výběr)
L. Boellmann – Modlitba a Toccata z Gotické suity
L. Sluka – Labutí píseň

 

Koncert se koná v rámci 66. ročníku Dvořákova festivalu.