Vive la France!

Print Friendly, PDF & Email

Koncert prostoupený vůněmi Francie s violoncellistou Ivanem Vokáčem a dirigentem Tomášem Braunerem.

 

účinkují: 

IVAN VOKÁČ – violoncello
TOMAŠ BRAUNER – dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 

program: 

Paul DUKAS: Čarodějův učeň. Orchestrální scherzo
Camille SAINT-SAENS: Koncert č. 1 a moll pro violoncello a orchestr
Bohuslav MARTINŮ: Špalíček. Suita z baletu

 

Zahajovací koncert abonentní řady B zavítá do země galského kohouta, do Paříže přelomu 19. a 20. století. Vrcholí období Belle Époque, charakterizované mimořádným kulturním, společenským, vědeckým i ekonomickým rozkvětem, a metropole nad Seinou, hlavní centrum evropského umění, se veze na vlně nekonečné zábavy. Se svými typickými bulváry, pověstnými kabarety i vyhlášenými kavárnami, sloužícími jako pomyslné křižovatky společenského a kulturního života, představuje ohromující směsici umělecké kreativity, politické moci a kulturního dění nebývalé úrovně. V této atmosféře komponuje Paul Dukas Čarodějova učně, impresionistické symfonické scherzo podle básně J. W. Goetha, jež dodnes stojí na vrcholu Dukasovy kompoziční tvorby. O dvě dekády dříve vznikl v Paříži první violoncellový koncert Camilla Saint-Saënse, který byl v době vzniku považován za vůbec nejlepší opus svého druhu. Skutečný klenot v repertoáru violoncellové hudby zazní v podání Ivana Vokáče, krom jiného laureáta prestižní mezinárodní violoncellové soutěže v rakouském Liezenu. Meziválečné hudební období poté připomene suita ze Špalíčka Bohuslava Martinů, z baletu zkomponovaného sice ve Francii, ale inspirovaného českými lidovými motivy.

 

Koncert se koná v rámci 21. ročníku MHF Harmonia Moraviae.