Wihanovo kvarteto

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Wihanovo kvarteto:

 

Leoš Čepický – housle
       Jan Schulmeister – housle
       Jakub Čepický – viola
       Michal Kaňka – violoncello

 

program: 

Joseph Haydn: Smyčcový kvartet č. 1 G dur, op. 54
Ludwig van Beethoven: Smyčcový kvartet F dur, op. 135
Petr Iljič Čajkovskij: Smyčcový kvartet č. 3 es moll, op. 30 

 

Wihanovo kvarteto bylo společností International Record Review popsáno jako „jedno z nejlepších kvartet současnosti.“ V roce 2015 kvarteto oslavilo 30 let od svého založení a za ta léta si vytvořilo vynikající pověst nejen v interpretaci svého rodného českého dědictví, ale i v mnohých klasických, romantických a moderních mistrovských kompozicích repertoáru pro smyčcová kvarteta.

 

Koncert se koná v rámci 39. ročníku HF Smetanovské dny.