Upcoming events

17.5.2023 20:00
Praha - Rudolfinum - Dvořákova síň
Česká filharmonie, Antoine Tamestit - viola, Klaus Mäkelä - dirigent
MHF Pražské Jaro
18.5.2023 20:00
Praha - Obecní dům - Smetanova síň
Cornelius Meister - dirigent, Jan Mráček - housle, Symfonický orchestr Českého rozhlasu
MHF Pražské Jaro
19.5.2023 19:00
Praha - Národní divadlo v Praze
Národní divadlo Praha
MHF Pražské Jaro
19.5.2023 20:00
Praha - Rudolfinum - Dvořákova síň
Essener Philharmoniker, Frank Peter Zimmermann - housle, Tomáš Netopil - dirigent
MHF Pražské Jaro
20.5.2023 20:00
Praha - Rudolfinum - Dvořákova síň
Antoine Tamestit - viola, Cédric Tiberghien - klavír
MHF Pražské Jaro
20.5.2023 19.00
Seč - kostel sv. Vavřince
Barocco Sempre Giovane – komorní orchestr, Pavel Šporcl - housle
Pardubické hudební jaro
20.5.2023 11:00
Praha - Anežský klášter
Bella Adamova - mezzosoprán, Malte Schäfer - klavír
MHF Pražské Jaro
20.5.2023 17:00
Praha - Anežský klášter
Jean Rondeau - cembalo
MHF Pražské Jaro
21.5.2023 14:00
Praha - kostel sv. Šimona a Judy
viz detail
MHF Pražské Jaro
21.5.2023 17:00
Praha - Anežský klášter
Nevermind
MHF Pražské Jaro
1 3 4 5 6 7 9