MHF Dvořákova Olomouc

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Olomouc vznikl transformací festivalu Olomoucké hudební jaro, jež pořádá Moravská filharmonie již od roku 1958. V roce 2001 vznikl nový název Dvořákova Olomouc.

Antonín Dvořák je velmi významně spojen s hudební historií města. V letech 1888 – 1898 často umělecky působil v Olomouci, spolupracoval s hudebně pěveckým spolkem Žerotín, jehož se stal dokonce i čestným členem. O jeho vřelém vztahu k olomouckým hudebním nadšencům svědčí nejen mistrovo uznání uměleckých kvalit Žerotína vyjádřené dedikací kantáty Sv. Ludmila přímo Žerotínu, ale také premiérou dvou nejvýznamnějších mistrových vokálně instrumentálních děl – Te Deum a Requiem, která zazněla poprvé na evropské kontinentální pevnině právě v Olomouci . Na tradice Žerotína navázala při svém vzniku Moravská filharmonie Olomouc.

Dramaturgie festivalu je orientována nejen na dílo A. Dvořáka, ale rovněž na další významné české i zahraniční skladatele.

Cílem festivalu je oslovit široké spektrum posluchačů, proto jsou do festivalu zařazeny i netradiční projekty (např. projekce grotesky doprovázená orchestrem) a mimo klasickou tzv. “vážnou hudbu“ i koncerty s jazzovou tématikou.

Koncerty se konají nejen v sálech Moravské filharmonie Olomouc (Reduta, Mozartův sál), ale rovněž v  Klášterním Hradisku, v chrámu sv. Mořice a v kině Metropol.

Pořadatelem festivalu je Moravská filharmonie Olomouc. Festival se koná každoročně v měsíci květnu.

Na festivalu za dobu jejího trvání vystoupila řada renomovaných umělců, např. Václav Hudeček, Mischa Maisky, José Cura, Ramón Vargas nebo Gidon Kremer a Kremerata Baltica.

 

KONTAKT

Pořadatel: Moravská filharmonie Olomouc
adresa: Horní náměstí 23, 772 00 Olomouc
tel.: Festivalová kancelář, +420 585 206 520
e-mail: festivaly@mfo.cz
web: www.mfo.cz

Členem Asociace hudebních festivalů ČR od roku 2016.