Festival Smetanovské dny

logo_smetanovske_dnyMezinárodní mezioborový festival SMETANOVSKÉ DNY patřící do kalendáře těch nejvýznamnějších kulturních událostí Plzně po více než třicet let, reprezentuje tradici a jistotu, že stále existují trvalé hodnoty, o něž se lze opřít. Pro milovníky hudby a umění vůbec představuje skutečný svátek přinášející každoročně nevšední zážitky. Ve špičkovém provedení významných těles a předních interpretů naší i zahraniční scény mohou posluchači vyslechnout jak známá mistrovská díla v tradičních a nových souvislostech, tak i hudební novinky. Mezioborovost, jež stála na samém počátku festivalu v podobě vědeckého sympózia věnovaného problematice české kultury 19. století, zůstává zachována i nadále. Festival je v rámci kulturního kontextu raritní tím, že propojuje svět hudby se světem vědy, filozofie, literatury, výtvarného umění, divadla a filmu. Nedílnou součástí festivalu je také zapojení plzeňských tvůrců a výkonných umělců.

Pro obyvatele města i hosty je vždy připraven bohatý a pestrý program. Ke skvělým uměleckým zážitkům patří mj. koncert finalistů Smetanovské klavírní soutěže za doprovodu Plzeňské filharmonie. Vedle hlavní programové linie jsou připraveny také zajímavé doprovodné pořady, pamatováno je samozřejmě i na dětské publikum. Jednou z prvních festivalových akcí obvykle bývá Masopust, jenž neodmyslitelně patří k tradicím českého předjaří. Věříme, že posluchači a návštěvníci Smetanovských dnů naleznou v každoroční pestré nabídce programů potěšení, inspiraci a příjemné umělecké zážitky.

Na festivalu Smetanovské dny v minulých letech vystoupily např. skvělé pěvkyně Dagmar Pecková nebo Eva Urbanová, slovenská sopranistka Ľubica Vargicová, houslová virtuoska Gabriela Demeterová, naše přední klavíristka Jitka Čechová, hráčka na harfu Kateřina Englichová nebo recitátor Marek Eben. Ze souborů připomeňme alespoň světově proslulou Scholu gregorianu pragensia, Český filharmonický sbor Brno, Pražský komorní orchestr nebo MDR Sinfonieorchester Leipzig pod vedením Kristjana Järviho. Poslední ročníky se vyznačovaly realizací náročných festivalových projektů – v roce 2008 byla uvedena Janáčkova Glagolská mše, v roce 2009 Matoušovy pašije J. S. Bacha a ve stejném roce i zajímavé srovnání tvorby Mozarta a Salieriho v podobě provedení Requiem obou autorů. Nejnáročnějším bylo uvedení monumentálního Requiem G. Verdiho v roce 2010, které se stalo pro všechny přítomné skutečně nezapomenutelným hudebním zážitkem.

Pořadatelem festivalu SMETANOVSKÉ DNY je od roku 2013 Plzeňská filharmonie, o. p. s.

KONTAKT

Pořadatel: Plzeňská filharmonie, o. p. s.
Mgr. Lenka Kavalová – ředitelka Plzeňské filharmonie a festivalu Smetanovské dny
adresa: Náměstí Míru 10, 301 00 Plzeň
tel.: +420 377 423 336
e-mail: info@plzenskafilharmonie.cz
web: www.smetanovskedny.cz, www.plzenskafilharmonie.cz

Festival SMETANOVSKÉ DNY je členem Asociace hudebních festivalů ČR od roku 2014.