Dvořákova Praha se stala členem Asociace hudebních festivalů ČR

Tisková zpráva 18. července 2022

Dvořákova Praha se stala členem Asociace hudebních festivalů ČR

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha se stal členem Asociace hudebních festivalů České republiky a připojil se tak ke čtrnácti významným festivalům klasické hudby, které se konají napříč republikou a termínem konání naplňují kalendář celého roku.

Naším opětovným vstupem chceme vyjádřit snahu o posílení důstojného postavení vysoce kvalitních festivalů klasické hudby v rámci hodnot společenského a kulturního života v naší zemi. Asociace je pracovní a diskusní platformou kulturních institucí, jejichž zájmem je šíření a rozvoj trvalých hodnot kulturní historie i současnosti napříč společností. A kvalita vztahu k těmto hodnotám svědčí o vyspělosti společnosti jako celku,“ říká Jan Simon, ředitel festivalu MHF Dvořákova Praha.

Nesmírně si vážím rozhodnutí Dvořákovy Prahy posílit řady naší asociace a zařadit se tak po bok festivalů jako Pražské jaro, Smetanova Litomyšl, Harmonia Moraviae a celé řady dalších. S ohledem na turbulentní geopolitickou situaci, ekonomickou nestabilitu a devastující následky dvou pandemických let náš obor čekají nelehké výzvy. Festivaly klasické hudby jsou zásadní součástí českého kulturního života a klasická hudba je fenoménem, který činí Českou republiku výjimečnou i ve světovém kontextu,“ uvádí Pavel Trojan, prezident Asociace hudebních festivalů ČR, reprezentant festivalu Pražské jaro. „Vedeme intenzivní dialog s ministerstvem kultury i zástupci samospráv, aby se kultura v dobách krize nedostala na okraj zájmu politiků.“ Pořadatelé festivalů zpravidla nejsou státními příspěvkovými organizacemi, ale obecně prospěšnými společnostmi, které se každoročně v grantovém řízení ucházejí o veřejnou podporu. Jsou úspěšnými příklady vícezdrojového financování kultury. „Je zásadní, aby program veřejné podpory festivalů reagoval na aktuální situaci a byly vyřešeny dlouhodobé systémové nedostatky – jako například absence víceletých grantů Ministerstva kultury a byly přijaty legislativní úpravy, které by umožnily efektivnější sponzoring kultury ze soukromých zdrojů. Asociace hudebních festivalů České republiky byla v těchto tématech vždy aktivní, v červnu kupříkladu spoluiniciovala zasedání Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny, které se věnovalo těmto otázkám. Jednání se účastnil také pan ministr kultury a pořadatelé festivalů. Jsem si jist, že naléhavost situace si uvědomují i reprezentanti státu,“ uzavírá Trojan.

 

Jan Simon a Pavel Trojan © Michal Vencl

 

Kontakt:

Pavel Trojan Jr.

trojan@festival.cz

www.czech-festivals.cz