Asociace hudebních festivalů zvolila nové vedení

Tisková zpráva 2. května 2022

Asociace hudebních festivalů zvolila nové vedení

Počátkem dubna se uskutečnila valná hromada Asociace hudebních festivalů České republiky, profesního sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých festivalů klasické hudby. Do nové rady, výkonného orgánu asociace, byli zvoleni zástupci šesti festivalů: Albína Dědičík Houšková (Hudební festival A. Dvořáka Příbram), Lenka Kavalová (Festival Smetanovské dny), Jan Pikna (Smetanova Litomyšl), Gabriela Rachidi (MHF Český Krumlov), Jaroslav Šlais (Pardubické hudební jaro) a Pavel Trojan (Pražské jaro). Ze svého středu rada zvolila prezidentem Pavla Trojana a viceprezidentkou Lenku Kavalovou. Nové vedení chce iniciovat diskuzi o potřebných změnách v systému grantového financování kultury.

„Nově zvolená rada Asociace hudebních festivalů tvoří silný a dobře vyvážený tým. V radě jsou rovnovážně zastoupeny velké i menší festivaly, zkušení matadoři a mladá krev, ženy i muži,“ uvedl prezident asociace Pavel Trojan. „Reprezentujeme festivaly, které svým programem rozeznívají území celé České republiky a termínem konání naplňují kalendář celého roku. Uvědomujeme si zodpovědnost za kulturní sektor po dvou pandemických letech a v atmosféře nepříliš optimistického ekonomického a geopolitického výhledu. Je zjevné, že nás čeká mnoho výzev. Chceme proto přispět k revitalizaci systému financování kultury, aby se stal transparentnějším, tedy objektivnějším,“ říká Trojan.

„Musí rovněž dojít k úpravě harmonogramu vyhlašování grantů – nyní se pořadatelé výsledky dozvídají na konci dubna daného kalendářního roku. Celá řada akcí tou dobou již proběhla, nebo je jejich program z logiky věci již řadu měsíců zveřejněn,“ vypočítává prezident asociace. Dramaturgie mezinárodního festivalu se plánuje přinejmenším s dvouletým předstihem, pakliže máte českému publiku představit špičkové zahraniční umělce. Bez předvídatelného systému financování to nelze uskutečnit. „Budeme proto usilovat, aby ministerstvo kultury zavedlo tak dlouho diskutovaný systém víceletého financování. Dokážete si představit, kolik kilometrů dálnic by se postavilo, kdyby ministerstvo dopravy rozhodovalo v dubnu daného roku, kolik financí uvolní pro výstavbu?“ glosuje Pavel Trojan.

„Jsme přesvědčeni, že takové změny uvítají všichni pořadatelé festivalů, ať už se jedná o velké mezinárodní nebo ty menší, které přinášejí kulturu do všech krajů naší země. Přínos takových změn ale ocení především diváci těchto festivalů, jejichž nabídka bude ještě více zkvalitněna,“ uzavírá Trojan.

 

Rada Asociace hudebních festivalů ČR duben 2022 © Michal Vencl

Zleva: Jaroslav Šlais, Albína Dědičík Houšková, Pavel Trojan, Lenka Kavalová, Gabriela Rachidi a Jan Pikna

 

Kontakt:

Pavel Trojan Jr.

trojan@festival.cz

www.czech-festivals.cz