Tisková zpráva 5. dubna 2023

Plány českých festivalů klasické hudby

Na konci března se v Praze z iniciativy Asociace hudebních festivalů České republiky uskutečnilo setkání ředitelů více než desítky významných českých festivalů klasické hudby s předními osobnostmi kulturní politiky. Hlavním hostem byl ministr kultury Martin Baxa, který představil priority kulturní politiky státu se zvláštním zřetelem k oblasti festivalů a dvěma významným projektům roku 2024 – tedy Roku české hudby a oslav dvoustého výročí narození Bedřicha Smetany. Ředitelé festivalů prezentovali plány nadcházejících ročníků a přednesli postřehy z praxe k tématu financování kultury. „Velice si vážíme živého zájmu pana ministra o festivaly klasické hudby a ceníme si jeho připravenosti diskutovat o podnětech k inovacím v této oblasti,“ uvedl Pavel Trojan, prezident Asociace hudebních festivalů ČR.  

Inspirativní příklady ze zahraničí

Ředitel slovenského Fondu na podporu umenia Jozef Kovalčik přítomné seznámil se způsobem financování kultury na Slovensku. „Bylo nesmírně inspirativní slyšet, že mnoho systémových inovací, o které Asociace hudebních festivalů ČR dlouhodobě usiluje, se na Slovensku již podařilo uvést do praxe,“ prohlásil Pavel Trojan. Slovenský Fond na podporu umenia vznikl před devíti lety a nahradil podstatnou část dotačního systému slovenského ministerstva kultury, z něhož jsou nyní financovány pouze státní příspěvkového organizace. Rozpočet Fondu ve výši 20 mil. EUR je garantován zákonem, Fond není v přidělování dotací vázán fiskálním rokem, což mu umožňuje vyhlašovat víceleté, zpravidla čtyřleté granty. Na Slovensku fungují rovněž daňové asignace, které umožňují plátci daně připsat až 2 % z částky, kterou má fyzická nebo právnická osoba odvést na dani z příjmu, a to jím vybranému a řádně registrovanému neziskovému subjektu. Daňové asignace tím zvyšují míru nezávislosti kulturních subjektů na financování z veřejných zdrojů.

Festivaly jsou důležitou součástí české kultury

Ředitel agentury CzechTourism Jan Herget zdůraznil přínos hudebních festivalů pro český turismus. Společně s Asociací hudebních festivalů je připravována speciální komunikační kampaň k tomuto tématu. 

Kultura je důležitým tématem také Unie zaměstnavatelských svazů, jak ve svém vystoupení zdůraznil prezident této organizace Jiří Horecký. Unie je součástí Rady hospodářské a sociální dohody – tzv. tripartity, pro Asociaci hudebních festivalů ČR je tak cenným partnerem pro připomínkování legislativních návrhů. Nově zvolený viceprezident Tomáš Řehák prezentoval priority sekce kultury v rámci. Napříč kulturní scénou je diskutován zákon o Veřejných kulturních institucích. Byla rovněž zdůrazněna potřeba aproximační strategie, kterou chce ministerstvo kultury docílit toho, aby rozpočet rezortu dosáhl 1 % ze státního rozpočtu – jak je uvedeno v programovém prohlášení vlády v oblasti kultury.

Nový člen vedení asociace

Valná hromada Asociace hudebních festivalů ČR zvolila Jana Simona, ředitele festivalu Dvořákova Praha, novým členem Rady, která řídí činnost asociace. „Dvořákova Praha je nedílnou součástí významného souručenství festivalů klasické hudby ztělesněného právě Asociací hudebních festivalů ČR.  Věřím, že dokážeme v součinnosti s dalšími kulturními institucemi posilovat obecné povědomí o potřebnosti kultury v hodnotovém žebříčku společnosti,“ uvedl Jan Simon.

Foto:

Ke stažení zde

Kontakt:

Pavel Trojan Jr.

trojan@festival.cz

www.czech-festivals.cz