Klášterní hudební slavnosti

Festival Klášterní hudební slavnosti je mezinárodní hudební festival, který svou vysokou dramaturgickou a uměleckou úrovní zaujímá místo jednoho z nejvýznamnějších a nejzajímavějších hudebních festivalů současnosti, na Moravě se již tímto superlativem může v daném období pochlubit beze zbytku. Jak již z názvu vyplývá, koncerty festival pořádá především v sakrálních stavbách nebo v místech, která jsou s církevními institucemi historicky nějakým způsobem spojena (kostely, bývalý nebo i současný majetek církví apod.), ale nevyhýbáme se i občasnému vybočení, ať už z důvodu kapacity, organizace nebo podmínek.
Významnou devizou festivalu je prostředí hor Jeseníků, kde se odehrávají koncerty v naprosté většině. Nádherná a často neposkvrněná příroda je v kombinaci s uměleckým zážitkem vynikající příležitost k mentálnímu odpočinku. Dále jsou velkým lákadlem k návštěvám koncertů také architektonické památky, ve kterých se koncerty konají (klášterní kostel v Šumperku, klášter Bílá Voda, dřevěný kostel sv. Michaela v Maršíkově, bazilika na Svatém Kopečku u Olomouce, hudební hala v Karlově Studánce, Tančírna v Račím údolí, zámek Velké Losiny, zámek Bludov, zámek Bruntál ad.)

O věhlasu akce, ale také o zájmu posluchačů svědčí i fakt, že se návštěvnická úroveň rok co rok zvyšuje. Festival je nejenom pevnou součástí kulturního života Olomouckého kraje (kde se koná naprostá většina koncertů) s přesahem do krajů Moravskoslezského a Pardubického, ale stává se i důležitým hybatelem festivalové turistiky. Za koncerty posluchači cestují z různých koutů nejen ČR, ale i ze zahraničí. Návštěvníkům koncertů nabízí fes

tival vystoupení českých i zahraničních umělců, která mají mimořádnou uměleckou úroveň.
V posledních letech se festival tematicky zaměřuje na významné místní rodáky z uměleckého prostředí, které prezentujeme odborné i laické veřejnosti. Reflektujeme také závažná hudební výročí, kterým věnujeme podstatnou část programu.
Za dobu své existence navštívilo koncerty přes 55 tisíc posluchačů, kteří se těší na dramaturgicky pestrou a vyváženou skladbu koncertů. Ať již formou komorních recitálů či koncertů komorních i větších těles nebo pěveckých sborů. Na festivalu se představují také zásadní díla symfonická, operní i oratorní.

 

pořadatel: 

Roman Janků Management s.r.o.
V Polích 147
281 71 Rostoklaty
www.klasternihudebnislavnosti.cz
roman@agenturajd.cz
IČO: 03639941
DIČ: CZ03639941
datová schránka: 4vuurvu