42. Plzeňské mezioborové sympozium

Print Friendly, PDF & Email

České země se nacházely po staletí v místě, kde se historie Evropy zastavila ve zlomových okamžicích, ale jen málo jim bylo dopřáno ovlivňovat chod Evropy svým ekonomickým, filozofickým, kulturním nebo vědeckým vkladem. Podle českého filozofa Ladislava Hejdánka tradiční model myšlení chápe vývoj jen tak, „že menší, méně originální a méně hlubocí tvůrci napodobují tvůrce výjimečného, nad ostatní velikého tak, že napodobují jeho dílo“ (Dílo jako událost, 1970). Jak však vyplývá z Hejdánkových úvah, dílo jednou vytvořené podstatně promění situace, v níž se ocitá každý příští tvůrce. Inspirace vede často i k popření toho, co bylo jeho zdrojem.
Tématem 42. ročníku plzeňského sympozia budou díla, která podstatně změnila politickou, sociální i kulturní situaci, ať už tím, že byla přeložena z jazyku originálu nebo bez přiznání začala být interpretována a popírána jinými díly, ve snaze dosáhnout v české společnosti změny. Zajímá nás i „otočení na obrtlíku“ a změna interpretace či zamýšleného směru, a také transfer, zprostředkování zahraničních děl v českých zemích prostřednictvím rakouské, resp. německé kultury.

 

Akce se koná v rámci 42. ročníku HF Smetanovské dny.