BACHA NA ŠPORCLA: Pavel Šporcl (housle)

Print Friendly, PDF & Email
účinkuje: 

Pavel Šporcl – housle

 

Jeden z našich nejznámějších houslistů, pokračovatel české houslové tradice předvede své virtuózní umění ve skladbách J. S. Bacha, G. F. Händela, G. Masseneta či ve svých vlastních. To vše za zvuku varhan.

 

Koncert se koná v rámci Klášterních hudebních slavností 2024.