Česká Sinfonietta: Tak pravil Zarathustra

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Matías Piñera, Radek Baborák, Mikuláš Koska, Kryštof Koska – lesní rohy
Česká Sinfonietta
Dirigent Radek Baborák

 

program: 

Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 8 F dur op. 93
Robert Schumann: Koncertní kus pro 4 lesní rohy a orchestr F dur op. 86
Richard Strauss: Tak pravil Zarathustra, symfonická báseň op. 30

 

Koncert se koná v rámci 65. ročníku MHF Smetanova Litomyšl.