David Kalhous

Print Friendly, PDF & Email
účinkuje: 

David Kalhous – klavír

 

program: 

Johann Sebastian Bach: Goldbergovy variace, BWV 988
Ludwig van Beethoven: Andante favori, WoO 57
Johannes Brahms: Variance a fuga na Händelovo téma, op. 24

 

Koncert se koná ve spolupráci se Zámkem Velké Březno.

Koncert se koná v rámci 58. ročníku HF L. van Beethovena.