Dvořák: violoncellové koncerty

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Jiří Bárta – violoncello
Terezie Fialová – klavír

 

program: 

Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a klavír A dur, B. 10
Antonín Dvořák: Koncert pro violoncello a orchestr h moll, op. 104, B. 191

 

Z hlediska dramaturgie zcela unikátní program přináší koncert, jehož jedinými protagonisty budou violoncellista Jiří Bárta a klavíristka Terezie Fialová. Během jednoho večera zazní oba violoncellové koncerty Antonína Dvořáka, které od sebe dělí celých třicet let: první z nich, jen zřídkakdy hraný, uslyšíme v originální skladatelově verzi s doprovodem klavíru, zatímco druhý, proslulý Koncert h moll, zazní v podobě Dvořákova autorského klavírního výtahu. Jedná se o jedinečnou příležitost k porovnání dvou žánrově příbuzných děl, z nichž jedno reprezentuje období počátku skladatelovy umělecké dráhy, druhé pak jeho fázi vrcholnou.

 

Koncert se koná v rámci 19. ročníku MHF Dvořákova Praha.