Fortuna Volubilis (Štěstěna vrtkavá)

Print Friendly, PDF & Email

Koncert k 500. výročí úmrtí Viléma II. z Pernštejna a 500. výročí úmrtí Josquina Despreze

 

účinkují: 

Hana Blažíková – soprán, harfa
Ensemble More Maiorum – umělecký vedoucí Jakub Kydlíček

program: 

Hudba z doby Viléma z Pernštejna

 

Festivalový prolog připomíná Viléma II. z Pernštejna, jednoho z nejvýznamnějších českých šlechticů konce patnáctého a počátku šestnáctého století. Významný politik zastával úřady nejvyššího maršálka království českého a nejvyššího královského hofmistra. Pernštejnské dominium rozšířil zakoupením panství Pardubic, zdejší hrad přestavěl na své reprezentativní sídlo a město přivedl k hospodářskému rozmachu. Program akcentuje rovněž hudbu jubilujícího mistra renesanční polyfonní hudby Josquina Despreze.

 

Koncert se koná v rámci 43. ročníku MHF Pardubické hudební jaro.