Laudate dominum

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Tereza Zimková – soprán
Ondřej Jurčeka – trubka
Marek Paľa – varhany

 

program: 

J. Clarke: Pochod prince dánského (trubka – varhany)
G. F. Händel: Rejoice Greatly z oratoria Mesiáš (zpěv – varhany)
G. Martini: Toccata in D (trubka – varhany)
G. B. Pergolesi: Vidit suum z oratoria Stabat mater (zpěv – varhany)
G. F. Händel: Suita D Dur, HWV 341 (trubka – varhany)
Overture – Allegro – Aria – Bourée – March
B. Kutavičius: Sonáta “Ad Patres” (varhany)
J. Haydn: Benedictus z Kleine Orgelmesse (zpěv – varhany)
G. F. Händel: Let the Bright Seraphim z oratoria Samson (tutti)

 

Koncert se koná v rámci 24. ročníku MHF Petra Dvorského.