New European Strings

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

New European Strings
Dmitry Sitkovetsky – dirigent, housle
Jan Bartoš – klavír

 

program: 

Johann Sebastian Bach: Taneční suita pro smyčce (úprava pro smyčcový orchestr Dmitry Sitkovetsky)
Felix Mendelssohn–Bartholdy: Koncert pro klavír, housle a smyčce d moll, MWV 04
Petr Iljič Čajkovskij / Jakov Jakoulov: Roční doby, op. 37a & Čtyři cherubínské písně pro smyčcový orchestr

 

Ernő Dohnányi: Serenáda C dur, op. 10 (úprava pro smyčcový orchestr Dmitry Sitkovetsky)
Přehlídka hudebních tradic i současnosti, propojení západu s východem a především živý temperament na pódiu. To vše přináší koncert komorního orchestru New European Strings. Houslista a dirigent Dmitry Sitkovetsky jako by jeho založením dával najevo, že mu nestačí vystoupení s Akademií sv. Martina v polích či orchestrem London Philharmonic, ale že cítí potřebu pracovat ještě s vlastním tělesem. Nové evropské smyčce v sobě nesou ducha univerzálních schopností a rozhledu svého zakladatele.

První část jejich koncertu připomene Taneční suitou G dur jeden z pilířů evropské hudby, Johanna Sebastiana Bacha. Lyrický melodik Felix Mendelssohn-Bartholdy přispěje Koncertem pro klavír, housle a smyčce. Jeho dílo je ale zároveň dokladem, že právě Mendelssohnovou zásluhou se Bachova takřka zapomenutá hudba vrátila na koncertní pódia. Ve druhé polovině koncertu se rozezní odkaz na starou duchovní hudbu ve Čtyřech cherubínských písních Jakova Jakoulova a vše završí vtipná a energická Serenáda od Ernöho Dohnányiho.

 

Koncert se koná v rámci 23. ročníku MHF Dvořákova Praha.