Sedláčkovo kvarteto

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Sedláčkovo kvarteto
Matouš Zukal – klavír

 

program: 

Karel Boleslav Jirák: Klavírní kvintet, op. 50
Jan Ryant Dřízal: Lesní scény, klavírní kvintet (světová premiéra)
Antonín Dvořák: Smyčcový kvartet č. 2 B dur, B. 17

 

Houslista a ředitel pražské konzervatoře Anton Bennewitz je patronem jednoho z ansámblů, které vystoupí v rámci letošní Komorní řady festivalu (bude to v sobotu 16. září). Zasloužil se ale také o záchranu Dvořákova Smyčcového kvartetu č. 2 B dur. Nebýt opisů partů nalezených v Bennewitzově pozůstalosti, dílo by bylo navždy ztraceno. Hledání a nalézání je ostatně podstatou kompozice, v níž ještě ani ne třicetiletý Dvořák zkoušel, co všechno lze na cestách hudebními styly zažít a která z nich bude jeho vlastní. Složil pro malé obsazení velkou skladbu, která se svou rozmáchlostí a pocitovou exponovaností blíží k Franzi Lisztovi či Richardu Wagnerovi.

Mladý skladatel jako by na cestě k osobitosti utvrzoval sám sebe, že dokáže napsat cokoliv a bude to dobré – navzdory tomu, že rukopis snad až unáhleně zničil. Dílo na festivalu provede Sedláčkovo kvarteto. Ještě předtím se k němu ale připojí klavírista Matouš Zukal, aby společně zahráli dva klavírní kvintety. Ten první pochází od Karla Boleslava Jiráka – talentovaného českého skladatele, který po druhé světové válce emigroval do USA. Druhý je dílem současného autora Jana Ryanta Dřízala kombinujícího promyšlenost s posluchačskou vstřícností: jeho Lesní scény vznikly na základě tvůrčí objednávky Dvořákovy Prahy a na festivalu zazní ve světové premiéře.

 

Koncert se koná v rámci 23. ročníku MHF Dvořákova Praha.