Španělská barokní zarzuela

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Musica Florea
Collegium Floreum – sbor
sólisté a tanečníci
Marek Štryncl – dirigent
Andrea Miltnerová – choreografie, režie

 

program: 

Sebastián Durón: Ópera escénica deducida de la guerra de los gigantes

 

Po dva festivalové večery dostaneme výjimečnou příležitost objevit zapomenutý barokní operní poklad – zarzuelu, stěžejní dramatický a hudební žánr španělského Zlatého věku. Siglo de Oro totiž nebyl jen obdobím zámořských výbojů a zlatých kořistí, znamenalo také vrcholný rozkvět kultury a umění. Živelné tance, dojemné árie a lidové písně se prolínají ve velkolepém antickém příběhu o válce olympských bohů s giganty v hudebním zpracování Sebastiána Duróna. Musica Florea a Collegium Floreum pod vedením Marka Štryncla připravili inscenaci v režii a choreografii Andrey Miltnerové ve spolupráci se španělskými muzikology a hudebníky.

 

Musica Florea
Soubor Musica Florea byl založen roku 1992 violoncellistou a dirigentem Markem Štrynclem. Hra na dobové nástroje podložená studiem dobových pramenů a estetiky, badatelská činnost a kreativní oživování zapomenutých interpretačních stylů i prostředků se staly základními charakteristickými rysy ansámblu. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokálně-instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od počátků baroka až po 20. století. Musica Florea hostovala od počátku své existence na významných světových festivalech a spolupracuje s význačnými sólisty i ansámbly a obdržela řadu prestižních ocenění (např. nejvyšší ohodnocení Diapason, cenu Zlatá Harmonie, ocenění Cannes Classical Award). Od roku 2002 soubor pořádá vlastní koncertní řady, ve kterých klade důraz na prezentaci nově objevených skladeb i skladeb již známých, které si ale zasluhují návrat k interpretační původnosti. Musica Florea je též iniciátorem novodobých nastudování oper a baletů především období baroka, často v novodobých premiérách. Musica Florea se v posledních letech systematicky věnuje rovněž symfoniím Antonína Dvořáka.

Marek Štryncl – dirigent
Dirigent, violoncellista, sbormistr a skladatel Marek Štryncl zastával již během studia na konzervatoři v Teplicích funkci koncertního mistra Severočeské filharmonie. Absolvoval pražskou AMU v oboru dirigování (2002) a studoval barokní violoncello na Dresdner Akademie für alte Musik. Zároveň se zúčastnil mnoha kurzů zaměřených na stylovou interpretaci. Spolupracuje s význačnými komorními a symfonickými orchestry, sbory, ansámbly a sólisty (např. Magdaléna Kožená, Phillipe Jaroussky, The New Israeli Vocal Ensemble, Boni Pueri, Orlando Consort, Pražský komorní sbor, Les Musiciens du Paradis, Pražská komorní filharmonie…). Jeho repertoár zahrnuje tvorbu od raného baroka až po romantismus a soudobé skladby. Zájem o dobovou interpretaci přivedl Marka Štryncla v roce 1992 k založení souboru Musica Florea. Nevyhýbá se ani experimentálním projektům, kam patří např. spolupráce se zpěvačkou Ivou Bittovou (V. Godár Mater, EMC, 2007) nebo provádění romantické symfonické hudby na dobové nástroje v původní interpretaci. Vyučuje dirigování a sbormistrovství na Univerzitě Karlově a barokní violoncello na Janáčkově akademii v Brně. Jako umělecký ředitel působí téměř 10 let v Mezinárodní letní škole staré hudby ve Valticích. Okouzlení „transcendentními“ principy dobových divadel ho přivedlo k vytvoření unikátního převozného barokního divadla Florea-Theatrum.

Andrea Miltnerová – režie, choreografie
Britská tanečnice a choreografka českého původu, která žije trvale v Praze. Narodila se v Londýně, kde vystudovala klasický i moderní tanec. Do Prahy přišla za souborem baletu Národního divadla. Spolupracuje jako performerka s řadou domácích a zahraničních tvůrců. Její taneční, sólové představení Tanec magnetické balerínky bylo vybráno mezinárodní komisí Aerowaves a bylo úspěšně uvedeno na festivalech po celé Evropě.
Hluboký zájem o barokní estetiku přivedl Andreu ke spolupráci na rekonstrukci barokních oper a k vlastním projektům, které vycházejí z historického výzkumu a z analýzy pohybu. S Collegiem 1704 vytvořila choreografii filmu Orfeo ed Euridice (Gluck) s Bejunem Mehtou v hlavní roli a režii opery Le Cinesi (Gluck). Úzce spolupracovala s francouzskou choreografkou Françoise Denieau, v jejíchž inscenacích účinkovala po celé Francii .
V roce 2017 Andrea vytvořila choreografii pro operu Arsilda, v produkci Collegia 1704, dirigent Václav Luks, režisér: David Radok. Po úspěšné premiéře v SND v Bratislavě se opera hrála v Lille, Lucembusku, Caen a Versailles a byla velmi oceněna kritikou (Divadelní ocenění sezony DOSKY: 5 cen).

 

Představení se koná v rámci 33. ročníku MHF Český Krumlov.