Asociace hudebních festivalů České republiky

Asociace byla založena v roce 1996 jako profesní sdružení pořadatelů nejvýznamnějších českých hudebních festivalů především klasické hudby, jehož smyslem je vzájemná koordinace, výměna zkušeností, solidarita a pomoc. K zakládajícím členům Pražskému jaru, Janáčkově máji, Mezinárodnímu hudebnímu festivalu Brno a Smetanově Litomyšli se brzy připojily další festivaly, které v současnosti pokrývají nejen území celé České republiky, ale jejich pořady naplňují kalendář téměř celého roku. Žadatelé o vstup jsou pečlivě prověřováni, musejí prokázat nejméně pětiletou tradici, přínosnou dramaturgii, právní a finanční spolehlivost. Díky tomu může asociace u svých členů zaručit vysokou úroveň programovou a interpretační, spolehlivost, solidnost a kvalitní servis pro účinkující i posluchače. Návštěva festivalu tak nabídne jen skutečně mimořádné umělecké a společenské zážitky v atraktivních místech jejich konání.

Asociace je kolektivním členem Evropské festivalové asociace.

Festivaly přinášejí návštěvníkům umělecké zážitky, odpočinek, možnost ušlechtilého trávení volného času. Jsou přínosem pro obor, hledají neotřelé formy prezentace děl, podporují vznik nových kompozic, přinášejí české i světové premiéry, nabízejí setkávání se světoznámými umělci. Pro české umělce jsou příležitostí k vystoupením, poskytují jim možnost srovnávání a často nabízí i možnost spolupráce na mezinárodních projektech. Pro místa svého konání mají také společenský a sociální význam. Vytváří u občanů pocit hrdosti na svá města, zlepšují mezilidské vztahy, své návštěvníky vzdělávají, rozvíjejí jejich kreativitu, činí je spokojenějšími a úspěšnějšími. Jsou ale také důležitým podnětem pro rozvoj cestovního ruchu a v neposlední řadě i ekonomickým přínosem. Asociace na základě průzkumu zpracovala v roce 2011 analýzu ekonomických dopadů deseti členských hudebních festivalů, z níž vyplynulo:

 • Na všech deset festivalů bylo v roce 2011 prodáno či darováno celkem 108 131 vstupenek. Tyto vstupenky využilo přibližně 46 485 unikátních návštěvníků, z nichž každý navštívil průměrně dva pořady v rámci jednoho festivalu.
 • Průměrně festivaly AHF ČR navštívilo 60,1 % místních návštěvníků (s bydlištěm v tomtéž městě), 19,2 % z jiných míst daného kraje, 14,2 % z jiných krajů ČR a 6,5 % ze zahraničí.
 • Návštěvníci utratili 53, 7 mil. Kč za vstupenky na festivaly. Dalších 51,9 mil. Kč utratili v souvislosti s návštěvou festivalu za ubytování, stravu, dopravu, další služby a nákupy. Z toho 19,4 mil. Kč utratili v ČR zahraniční návštěvníci, které sem festival přilákal, jedná se tedy o nový příjem („čisté přínosy“) pro českou ekonomiku.
 • Ekonomiku rozpohybovaly také výdaje pořadatelů festivalů, které dosahovaly cca 216 mil. Kč (včetně hodnoty barterových smluv).
 • Celkem výdaje návštěvníků a festivalů měly dopad na zvýšení obratu (produkce) české ekonomiky o 516,9 mil. Kč, z toho 140,4 mil. Kč připadlo na zvýšení hrubé přidané hodnoty (resp. HDP).
 • Zisky dodavatelů zboží a služeb pro festivaly a jejich návštěvníky se zvýšily o 24,8 mil. Kč.
 • Výdaje festivalů i jejich návštěvníků dokázaly vygenerovat přes 190 stálých pracovních míst.
 • Zaměstnanci festivalů a všech dodavatelských firem pro festivaly a jejich návštěvníky získali 63,5 mil. Kč ve formě mezd a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům stát získal přibližně 17,2 mil. Kč na dani z přidané hodnoty a spotřebních daních, 16,5 mil. Kč v podobě daní z příjmů fyzických a právnických osob, 4,2 mil. Kč ve formě jiných daní a poplatků a dalších 21,3 mil. Kč na sociálním a zdravotním pojištění. Celkem tedy veřejné rozpočty získaly díky festivalům AHF ČR 59,3 mil. Kč.
 • Průměrně 20 % rozpočtu každého festivalu odvedl pořadatel a jeho dodavatelé státu ve formě daní a zákonného pojištění.
 • Díky festivalům se zvýšil celkový obrat ekonomických subjektů sídlících ve městech konání festivalů minimálně o 283,5 mil. Kč, místní hrubá přidaná hodnota se zvýšila nejméně o 60,9 mil. Kč a bylo vytvořeno více než 100 stálých pracovních míst.
 • Zprávy o festivalech byly zveřejněny v mnoha českých i zahraničních médiích. Tyto zprávy představovaly pro pořadatelská města, resp. kraje i celou Českou republiku propagaci jakožto kulturní turistické destinace o mediální hodnotě v řádu stovek miliónů korun.

Kompletní znění analýzy ke stažení v PDF: Analýza ekonomických dopadů hudebních festivalů

 
Banner
Banner
Banner