List of events

20.5.2024 20:00
Praha - Obecní dům – Smetanova síň
Filarmonica della Scala, Alexandr Malofejev - klavír, Riccardo Chailly - dirigent
MHF Pražské Jaro