PhDr. Marie Marečková, Ph.D. (roz. Nosálková)

info@psycho-terapeut.com

Ústav společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd UP
Odborné vzdělání

2012 – současnost Psychoterapeutický výcvik Umění terapie (GI Praha)
2006 – 2012 Postgraduální studium v oboru Klinické psychologie (FF UP)
2010 – 2012 Akreditovaný výcvik v supervizi (Hestia Praha)
2009 – 2010 Komplexní výcvik v krizové intervenci (Remedium Praha)
2008 Rigorózní řízení v oboru Klinická psychologie (FF UP)
2006 – 2010 Studium hry na housle (Konzervatoř Pardubice)
2001 – 2006 Studium jednooborové magisterské psychlogie (FF UP)

Výběr relevantních pracovních zkušeností

2012 – současnost Člen Ústavu společenských a humanitních věd Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého Olomouc
2011 – současnost Supervizor v oblasti školství, zdravotnictví a v sociálním sektoru
2008 – současnost Psycholog, lektor vzdělávacích aktivit a inspektor orchestru, Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc
2007 – současnost Přednášející, supervizor a školitel, Filozofická fakulta Univerzity Palackého Olomouc
2009 – 2015 Psycholog a terapeut, Národní ústav odborného vzdělávání MŠMT ČR
2003 – 2006 Manažer Guest service, Letní filmová škola Uherské hradiště

Výběr z publikační činnosti

NOSÁLKOVÁ, M. Psychologické souvislosti odmítnutí léčby v kontextu stávajícího systému komplexní onkologické péče. In: (Ed.) Sborník z mezinárodní vědecké konference „PragueOnco Journal“. Praha: 2013, s. 81. ISSN 1804-2252.
NOSÁLKOVÁ, M. Souvislosti funkčního stavu a parametrů kvality života u pacientů s onkologickou diagnózou. Unpublished dissertation thesis, Univerzita Palackého, Olomouc, 2012.
NOSÁLKOVÁ, M. Quality of Life/Psychosocial Distress & Treatment Refusal: How is the Relationship in Cancer Care? Sborník z mezinárodní vědecké konference „13th World Congress of Psycho-Oncology“. Antalya, Turkey: 2011. ISSN 2199-8886.
NOSÁLKOVÁ, M. Vliv hudební interpretace a poslechu hudby na zvládání konkrétní zátěžové situace – srovnání s aktivitou bez hudebního aspektu. Unpublished doctoral thesis, Univerzita Palackého, Olomouc, 2009.

Výběr z odborné činnosti

2015 Odborná stáž, Maimonides Medical Center, New York, USA.
2014 Studijní pobyt, LTC London, Great Britain.
2009 Odborná stáž, Institut de Formation en Psychophonie, Castanet, France
2008 Odborná stáž, Univerzitet u Novom Sadu, Serbia