Roman Dietz

Roman Dietz (*1964) pochází z Nového Boru, kde začal hrát na housle v 6 letech ve třídě Vladislava Herajna. Je absolventem Konzervatoře v Teplicích obor housle u prof. Dagmar Zárubové a Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem obor hudební management. V roce 1983 založil Českolipský komorní orchestr, složený převážně ze studentů teplické konzervatoře, se kterým absolvoval mnoho koncertů doma i v zahraničí a zároveň působil mnoho let v Českolipském komorním sboru. V letech 1985-1987 absolvoval základní vojenskou službu na místě koncertního mistra Symfonického orchestru VUS Tábor a primária smyčcového kvinteta. Profesionální uměleckou dráhu zahájil v Karlovarském symfonickém orchestru a od roku 1988 nastoupil v Severočeské filharmonii Teplice na místo zástupce koncertního mistra. V roce 1989 spoluzaložil soubor Archi con flauto, složené z koncertních mistrů a vedoucích skupin teplické filharmonie a působil v různých komorních souborech, se kterými absolvoval více jak 3 000 koncertních vystoupení po celé Evropě. V roce 1997 založil koncertní agenturu a zahájil pořádání pravidelných koncertních sezón na zámku v Trmicích. Věnoval se i pedagogické činnosti jak na ZUŠ, tak i na Konzervatoři v Teplicích. V roce 2000 byl jmenován ředitelem Severočeské filharmonie Teplice. Od roku 2005 je předsedou Asociace symfonických orchestrů a pěveckých sborů ČR, dále je členem Rady Asociace hudebních festivalů ČR, členem prezidia České hudební rady a v letech 2006-2008 byl předsedou komise pro udílení Cen Ministerstva kultury ČR v oblasti hudba. Kromě uvedených funkcí se nadále věnuje aktivnímu hraní v různých komorních souborech, publikační činnosti a pořádá i pravidelný cyklus výchovných koncertů pro základní školy.