List of events

25.9.2022 20:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Symfonický orchestr Švédského rozhlasu, Veronika Eberle - housle
MHF Dvořákova Praha
24.9.2022 20:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Martha Argerich - klavír, Maria Meerovitch - klavír, Sergei Nakariakov - trubka
MHF Dvořákova Praha
22.9.2022 19:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Česká Sinfonietta, Radek Baborák
MHF Dvořákova Praha
22.9.2022 17:30
Praha - Bořislavka Centrum
Jan Fišer - housle, Ivo Kahánek - klavír
MHF Dvořákova Praha
20.9.2022 20:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Jerusalem Quartet
MHF Dvořákova Praha
20.9.2022 17:30
Praha - Bořislavka Centrum
Kukal Quartet, Matouš Zukal - klavír
MHF Dvořákova Praha
23.9.2022 19:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Česká filharmonie, viz detail
MHF Dvořákova Praha
21.9.2022 19:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Česká filharmonie, viz detail
MHF Dvořákova Praha
19.9.2022 19:00
Praha - Rudolfinum, Dvořákova síň
Česká filharmonie, viz detail
MHF Dvořákova Praha
18.9.2022 20:00
Praha - Anežský klášter
Sedláčkovo kvarteto
MHF Dvořákova Praha