List of events

8.8.2023 20:00
Zámek Valeč - zahrada Nového dvora
Kateřina Englichová - harfa, Alžběta Poláčková - soprán, Vilém Veverka - hoboj
MHF Petra Dvorského