List of events

29.7.2022 20:00
Český Krumlov - Zámecká jízdárna
Václav Hudeček - housle, viz detail
MHF Český Krumlov
24,4,2022 18:00
Pardubice - Sukova síň Domu hudby
Barocco Sempre Giovane – komorní orchestr, Václav Hudeček - housle, viz detail
Pardubické hudební jaro