List of events

23.12.2023 19.30
České Budějovice - Business Center PIANO
viz detail
České kulturní slavnosti
21.11.2023 19:30
České Budějovice - Business Center PIANO
Jitka Čechová - klavír, Jan Páleníček, Wenzel Grund - klarinet
České kulturní slavnosti
19.9.2023 19:30
České Budějovice - Business Center PIANO
Kateřina Englichová - harfa, Vilém Veverka - hoboj
České kulturní slavnosti
24.10.2023 19:30
České Budějovice - Business Center PIANO
Ivo Kahánek - klavír
České kulturní slavnosti
27.6.2023 19:30
České Budějovice - Business Center PIANO
viz detail
České kulturní slavnosti