Alinde Quintet

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Alinde Quintet
Anna Talácková – flétna
Barbora Trnčíková – hoboj
David Šimeček – klarinet
Kryštof Koska – lesní roh
Petr Sedlák – fagot

 

program: 

Maurice Ravel: Náhrobek Couperinův
Pavel Haas: Dechový kvintet op. 10
Antonín Rejcha: Dechový kvintet d moll op. 100 č. 2

 

Alinde Quintet založilo pět mladých hudebníků v roce 2019. Jeho členové studovali na prestižních hudebních školách v Praze, Brně, Londýně, Lublani i Bruselu a dnes působí na vedoucích pozicích u orchestrů včetně Filharmonie Brno, Symfonického orchestru Českého rozhlasu či Symfonického orchestru FOK. Navíc prošli orchestrálními akademiemi České filharmonie, BBC Symphony Orchestra nebo English National Opera.

Již záhy po založení na sebe Alinde Quintet upozornil, když získal první cenu na Mezinárodní soutěži dechových kvintet BIMC v Bukurešti. Mezi poslední úspěchy pak patří třetí cena na Mezinárodní hudební soutěži komorní hudby Carla Nielsena v Kodani v roce 2023. Navíc jsou jeho členové laureáty mnoha dalších soutěží. Flétnistka souboru Anna Talácková v roce 2019 získala 2. cenu na Mezinárodní hudební soutěži Pražské jaro, a stala se tak po třiceti osmi letech první českou laureátkou soutěže v oboru flétna.

Pražskojarní debut souboru zahájí suita Náhrobek Couperinův, ve kterém vzdal Maurice Ravel hold baroknímu mistrovi. Skladbu založenou na starých tancích Ravel nejprve napsal pro klavír, poté čtyři její části mistrně instrumentoval pro orchestr. Úprava pro dechové kvinteto dává vyniknout hráčům souboru a dobře ukazuje klasickou čistotu skladatelova myšlení.

Následovat bude Dechový kvintet Pavla Haase. Bratr slavného prvorepublikového herce Huga Haase dnes bývá nejčastěji označován za terezínského skladatele. Patřil mezi autory, které nacisté pro jejich židovský původ uvěznili v Terezíně a následně zavraždili v Osvětimi. Stejně tak bychom o Haasovi mohli hovořit jako o skladateli moravském. Brněnský rodák byl nejvýznamnějším žákem Leoše Janáčka a byl členem – a ve 20. letech dokonce jednatelem – Klubu Moravských skladatelů. Dechový kvintet pocházející ze stejné doby odráží skladatelovu složitou identitu – prozrazuje Janáčkův vliv, inspiraci moravskou i synagogální hudbou a cituje svatováclavský chorál.

Pokud stál u zrodu žánru smyčcového kvartetu Joseph Haydn, můžeme říci totéž o Antonínu Rejchovi a dechovém kvintetu. Pražský rodák žil postupně ve Vídni, Bonnu a Hamburku, ale nakonec se usadil v Paříži, kde se stal uznávaným pedagogem, jehož třídou prošli mj. César Franck, Charles Gounod nebo Hector Berlioz. Dechových kvintetů napsal přes dvě desítky. Kvintet d moll op. 100 č. 2 spadá do skladatelova zralého pařížského období. Bezmála půlhodinová skladba pracuje se všemi nástroji souboru vyrovnaně a na hráče klade virtuózní nároky.

 

Koncert se koná v rámci 79. ročníku MHF Pražské jaro.