Daniel Wiesner – Smetanománie

Print Friendly, PDF & Email
účinkuje: 

Daniel Wiesner –  klavír

 

program: 

Bedřich Smetana
Duo beze slov
Skladba v sonátové formě C dur
Skladba v sonátové formě A dur
Čtyřhlasá fuga D dur
Čtyřhlasá fuga D dur II.
Čtyřhlasá fuga C dur
Čtyřhlasá fuga a moll
Čtyřhlasá fuga E dur
Čtyřhlasá fuga G dur
Dvojitá fuga cis moll
Dvojitá fuga fis moll
Dvojitá fuga h moll
Figurave e moll na chorál „Bože, milostivý buď a vlídný“
Vzpomínka na Výmar
Caprice g moll
Charakteristický kus Ces dur
Andante F dur
Andante f moll
Allegro capriccioso

 

Koncert se koná v rámci 44. ročníku HF Smetanovské dny.