O lidu pro lidi: odraz lidové kultury v regionální literatuře 19. století

Print Friendly, PDF & Email

Venkovský lid byl v 19. století chápán jako uchovatel národního jazyka, nositel kulturní identity a národních hodnot. Národní obrození se začalo zabývat venkovem a lidovostí jako nedílnou součástí dobové společnosti a kultury. Zvýšený zájem o lidovou kulturu byl doprovázen nejen jejím sběrem a následnou prezentací, ale také přebíráním jejích specifických forem a námětů soudobými autory. Výstava představí tyto činnosti na poli krásné i naučné literatury s využitím fondů Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje na příkladech osobností vztahujících se k regionu jejich rodem nebo působením.

 

 

Výstava se koná v rámci 39. ročníku HF Smetanovské dny.