Od práce k zábavě: Podoby volného času v umění XIX. století

Print Friendly, PDF & Email

Výstava je připravena jako již tradiční součást Plzeňského mezioborového sympozia k problematice 19. století.
Hlavním tématem jubilejního 40. ročníku sympozia je fenomén narůstání volného času v různých vrstvách populace během 19. století. Expozice připravená ve výstavní síni „13“ připomene známé i méně známé autory v novém pohledu: ukáže způsob, jakým ve svém díle ztvárňovali oblíbené momenty a životní situace lidí, a zahrne strukturovaně několik souborů obrazů, kreseb, grafiky a fotografie o celkovém počtu přibližně 90 exponátů v doprovodu stručných úvodních textů. Exponáty jsou vybrány především ze sbírek ZČG, Národní
galerie v Praze a dalších veřejných a soukromých sbírek.
Sedm částí výstavy připomíná hlavní okruhy ikonografie spjaté s volným časem:
Procházka, výlet a lázeňský pobyt / V zasnění, při odpočinku, během zahálky a při nudě / Svět mateřství
a dětství / Svátky, slavnosti a zábavy / Erotika krotká či nezřízená? / Z hospody do kavárny a zpět / S péčí
o tělo jedince i kolektivu: radost z pohybu.
Dvě menší součásti výstavy připomínají dobově oblíbená média zábavy: optické hříčky a zábavní časopisy;
živé obrazy a fotografování jako událost.
K výstavě vyjde katalog odpovídající formátem a rozsahem ediční řadě katalogů vydávaným k těmto sympoziálním výstavám. Výstava je připravena ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

 

Autor: Roman Prahl
Kurátor: Petr Jindra