Smetana & Dvořák mecenášům

Print Friendly, PDF & Email
účinkují: 

Zdeněk Hazdra – průvodce večerem
Pavel Ryjáček – průvodce večerem
Lucie Vagenknechtová – soprán
Sylva Čmugrová – mezzosoprán
Štěpán Pražák – housle
Ladislava Kaspříková – klavír

 

program: 

Bedřich Smetana: Z domoviny, dvě dua pro housle a klavír
Bedřich Smetana: Fantazie na českou lidovou píseň „Sil jsem proso“ pro housle a klavír
Antonín Dvořák:  Moravské dvojzpěvy, op. 32, B62 (výběr)
Antonín Dvořák: Rusalka, árie Rusalky „Měsíčku na nebi hlubokém“
Bedřich Smetana: Koncertní fantazie na české národní písně
Antonín Dvořák:  Jakobín, árie Terinky „Ach bože,božínku … Na podzim v ořeší“
Antonín Dvořák: Mazurek pro housle a klavír e moll, op. 49, B89
Antonín Dvořák: V národním tónu, op. 73, B146 (výběr)

 

Mimořádný koncert je věnovaný mecenášům umění. V průběhu večera zazní především skladby obou velikánů české hudby, k jejichž zrodu významnou měrou přispěli jejich podporovatelé. V životě Bedřicha Smetany zanechal důležitou stopu kníže Alexandr Thurn-Taxis. Na jeho loučeňském panství – v myslivně v Jabkenicích – prožil posledních takřka deset let svého života a složil řadu stěžejních děl: opery Hubička, Tajemství a Čertova stěna, klavírní cykly Sny a České tance a též zde dokončil cyklus Má vlast. Kompozici Z domoviny pro housle a klavír věnoval přímo knížeti. Nebýt pražského velkoobchodníka, vlastence a mecenáše Jana Neffa, kdo ví, zda by Antonín Dvořák dosáhl světového věhlasu. Právě z Neffova podnětu, v jehož rodině Dvořák působil jako učitel hry na klavír, zkomponoval Moravské dvojzpěvy, které mu posléze získaly mezinárodní uznání. Důležitou roli ve Dvořákově životě sehrál také jeho švagr a mecenáš umění hrabě Václav Kounic. Ten mu poskytl zázemí na svém zámku ve Vysoké u Příbrami. Dvořák si zde časem postavil rodinný domek, pravidelně sem jezdil a skládal. Ve Vysoké nalezl inspiraci i pro svoji nejslavnější operu Rusalka. 

 

Součástí pořadu je ochutnávka dobových sorbetů.

Koncert se koná v rámci 44. ročníku HF Smetanovské dny.